Az általános iskolai felzárkóztató képzések

Az általános iskolai felzárkóztató képzések
Tájékoztató

Az EFOP 3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” kiemelt projekt célja

A Magyar Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia célkitűzéseihez igazodva az EFOP-3.7.1-17 kiemelt projekt elsődleges célja a 18—55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű, illetve végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése, munkaerő-piaci és ezáltal társadalmi helyzetük javítása.

Az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők és az alacsony iskolai végzettségűek esetében a projekt feladata a személyek bevonása a képzési programokba, ezáltal javítva foglalkoztathatósági esélyeiket. Az EFOP-3.7.1-17 európai uniós fejlesztés az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek számára minden évfolyamon felzárkóztató általános iskolai képzéseket szervez és valósít meg. A program prioritása a 7-8. osztály befejezését igénylők általános iskolai képzésbe történő bevonása.

A tájékoztató itt olvasható. (PDF formátumban)2018. július 17.