Meghívó a 2018. július 13-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. július 13-án (péntek) 09:00 órától

rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége (Kékkút, Fő u. 5.)

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről
Előterjesztő: Tompos Lajosné Választási Bizottság Elnöke

2. A polgármester eskütétele, megbízó levél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Tompos Lajosné Választási Bizottság Elnöke

3. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, esküokmány átadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása, alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5. A polgármester munkarendjének meghatározása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Kékkút, 2018. július 9.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester2018. július 12.