Meghívó a 2019. április 10-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. április 10. napján (szerda) 14:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége
(Kékkút, Fő u. 5.)

Napirend előtt: polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:
1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2.) Házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4.) Törvényességi felhívás megtárgyalása a településkép védelméről szóló rendelet vonatkozásában
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5.) Falugondnoki beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6.) Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7.) Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi értékelésének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8.) Kékkút 87 helyrajzi számú közúton forgalmi rend változás bevezetése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9.) Kékkút 015 helyrajzi számú út felújítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

11.) Beszámoló az önkormányzatok részvételével működő társulások 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12.) Háziorvosi asszisztens kinevezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

13.) Traub Pál helyiségbérleti szerződésének módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Zárt ülés
– lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása

Kékkút, 2019. április 4.

Kardosné Csaba Gyöngyi sk.
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<2019. április 9.