Hirdetmény- Helyi Építési Szabályzat 2. módosítása

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy készül a Helyi Építési Szabályzat 2. módosítása, hibajavítás céljából.

A módosítás célja:
A HÉSZ és a 2. mellékleteként jóváhagyott SZT-1 jelű Szabályozási terv ellentmondásban van, mivel az egyes lakó építési övezetekben a terveken 4,5 m szerepel, a HÉSZ 1. mellékletében pedig 5,0 m. Ez egyértelmű elírási hiba, mivel a Képviselő-testület a 4,5 m-es épületmagasságról a 66/2019. (V.14.) sz határozatának 1. pontjával döntött.
Egy másik hiba a telken belüli zöldfelületre vonatkozik, melyet a HÉSZ csak az Lf1 övezetben nevesít, de a Szabályozási terv az Lf3 és az új Lf3* övezetben (párhuzamos módosítás) is jelöl.

A módosítás várható hatása:
A módosítás – hibajavításnak környezeti hatása nincs, de a hibajavítással nem valósulnak meg olyan épületek, melyek magassága nem az önkormányzat döntésén alapulnak.

A hirdetmény további része itt olvasható PDF formátumban.2020. december 18.