Meghívó a 2020. február 07-i Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülésre

Kővágóörs és Kékkút községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulása társulási ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: 2020. február 7. (péntek) 08:30 óra

NAPIREND:

1.) Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési terve
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Dr. Szabó Tímea jegyző, Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

2.) A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

3.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda általános felvételi időpontjának, nevelési évben indítható csoportok számának, nyitva tartásának, nyári zárva tartás időpontjának, felvételi körzet megállapítása, megállapodás, továbbképzési terv elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Velláné Kondor Katalin óvodavezető, Dr. Szabó Tímea jegyző

4.) A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló döntés és rendelet módosításának elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előterjesztést készítette: Dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető

Kővágóörs, 2020. február 5.

Horváth Dezső sk.
Társulási Tanács Elnöke

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2020. február 6.