Meghívó a 2020. február 11-i testületi ülésre

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 11. napján (kedd) 09:00 órakor

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége

Napirend előtt: polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Napirend:

1. Kékkút Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

2. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

3. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

4. Közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjának elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

5. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

6. 2020. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

7. 2020-2024. időszakra szóló gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

8. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

9. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

10. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

11. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

12. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

13. Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

14. Polgármester szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

15. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatási kérelme nyári táborozáshoz
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

16. Kékkút 255 hrsz-ú ingatlanra (játszótér) játszótéri és fitnesz eszközök beszerzése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

17. Kékkút 255 hrsz-ú ingatlan (játszótér) kerítés felújítása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

18. Kékkút Fő utca 5. szám alatti önkormányzati ingatlanba bútor beszerzése
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

19. Szupergyors Internet Projekt kapcsán érkezett megkeresés megtárgyalása
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Zárt ülés:
– lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

Kékkút, 2020. február 6.

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

>>> Előterjesztések megtekintése <<<2020. február 6.